fredag 15 april 2011

Tack till alla er som får mig att känna mig älskad!

Den högsta lyckan i livet är att
veta att vi är älskade; älskade
för vår egen skull, eller snarare,
älskade trots vad vi är.

Viktor Hugo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar